FAQ

“De osteopathie vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828 – 1917). Door het uitvoeren van operaties en dissecties kwam hij tot het inzicht dat het klassiek medisch standpunt ten opzichte van het menselijk lichaam, wat betreft onderzoek en behandeling, te beperkend was. Zo ontdekte hij dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweeglijkheid vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om alle weefsels van het lichaam manueel te kunnen onderzoeken en behandelen. Zo zag hij dat het herstel van beweeglijkheid een positief effect had op parameters zoals pijn, lichaamsbeweeglijkheid en lichaamsfuncties.

De osteopaat werkt op verschillende peilers van het lichaam :

– Pariëtaal systeem (botten, spieren, gewrichten, zenuwen, bloedvaten)
– Visceraal systeem (organen)
– Craniosacraal systeem (schedel en ruggemergvliezen)

Door het integreren van de drie systemen in zijn onderzoek en behandeling heeft de osteopaat effect op allerlei soorten klachten (cfr. Indicaties).

De osteopathie maakt gebruik van enkele basisprincipes om haar effecten kracht bij te staan :

– Het principe van “Functie en structuur”. Deze twee parameters zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden waarbij het veranderen van de ene steeds effect heeft op de andere.

– Het principe van “Arterial rule”. Het verbeteren van doorbloeding in een bepaalde weefselregio heeft een helend effect op het weefsel zelf.

– Het principe van de “Autocorrectie”. Door stimulatie van beweeglijkheid van bepaalde lichaamsweefsels zal het lichaam meer mogelijkheid krijgen om een zelfhelend proces te ondergaan waarbij zelfherstel tot een bepaalde mate mogelijk is.

– Het principe van “Holisme”. Het lichaam is een geheel, waarbij alle structuur via bepaalde andere weefsels direct of indirect met elkaar zijn verbonden. Daardoor gaat de osteopaat uit van het principe dat elke functiestoornis in het lichaam waar dan ook, vroeg of laat een effect heeft op andere structuren welke dan ook terug klachten kunnen veroorzaken.”

Een osteopathisch consult bestaat uit een aantal vast vooropgestelde onderdelen, die afhankelijk van de klacht of patiënt kunnen worden aangepast om een optimale kwaliteit te kunnen bieden.

Wanneer men bij de osteopaat op consultatie gaat, zal deze bij de eerste behandeling een dossier van de patiënt opstellen. Sommige osteopaten werken hierbij nog steeds aan de hand van geschreven dossiers, echter de dag van vandaag maken de meesten gebruik van digitale dossiers.

Het opstellen van het dossier houdt in dat de osteopaat eerst informatie omtrent de persoon zelf tracht in te winnen zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, beroep, hobby’s en huisarts.

Daarna zal de osteopaat een specifieke anamnese uitvoeren waarbij zoveel mogelijk informatie wordt ingewonnen omtrent de klacht van de patiënt. Plaats, duur, aard, kwaliteit en andere parameters betreffende de klacht worden besproken. Op die manier probeert de osteopaat een beeld te krijgen van de klachtenregio en structuur welke de specifieke klacht van de patiënt veroorzaakt.

Wanneer de osteopaat dan een beeld heeft omtrent de lokale (of veralgemeende) problematiek van de patiënt zal deze verder gaan met het uitvoeren van een systeemanamnese. Dit houdt in dat alle systemen zoals hart – en bloedvaten, longen, spijsvertering, blaas en nieren,… worden besproken. Verder wordt ook nog nagevraagd naar vroegere ziekten (zoals hepatitis, klierkoorts,…), erfelijke en familiale aandoeningen (kankers, hartproblemen,…), inname van medicatie (bloedverdunners, cholesterolverlagers, pijnstillers,…), ongevallen (auto-ongevallen,…) en operaties (appendectomie,…). Ook bloeddruk, gewicht en lengte worden nagevraagd om een idee te krijgen omtrent ondermeer BMI.

Indien de patiënt reeds technische onderzoeken (echo, RX, CT, NMR,…) heeft laten uitvoeren van de klachtenregio zal de osteopaat deze analyseren om op die manier een nog beter beeld te krijgen van de problematiek en de structurele defecten (tussenwervelschijf degeneratie, arthrose, spierontsteking,…) na te gaan.

In dit stadium van het consult zullen de meeste osteopaten aan de patiënt vragen zich uit te kleden zodat enkel nog ondergoed en BH worden gedragen om op die manier het manueel onderzoek te vergemakkelijken.

Nu zal de osteopaat de patiënt observeren of er oppervlakkige tekenen op het lichaam aanwezig zijn die hem verder kunnen helpen bij het stellen van het osteopathisch bilan. Hierbij zullen ondermeer huidverkleuringen, littekens, luchtfiguren (dit zijn de figuren die gevormd worden tussen de afstand van bv. beide benen of tussen arm en romp), gangpatroon en posturologie van de patiënt geëvalueerd worden.

Nadien zal de osteopaat met behulp van verschillende provocatieve testen en eventueel hulpmiddelen zoals percussiehamer, radeerwieltje (dit is een klein wieltje welke de gevoeligheid van de huid test) en stemvork de pijn van de patiënt proberen uit te lokken om zo een duidelijk beeld te krijgen van de klachtenstructuur (wervelgewricht, zenuw, bloedvat, kapsel,…). In dit deel van het onderzoek wordt ook bepaald of eventuele contra – indicaties voor behandeling aanwezig zijn, of de patiënt eventueel moet worden doorgestuurd voor verdere onderzoeken.

Daarna wordt een bewegingsonderzoek uitgevoerd van de verschillende systemen (pariëtaal, visceraal en cranio-sacraal) waarop de osteopaat invloed heeft. Door al deze systemen volledig of gedeeltelijk te scannen heeft de osteopaat nu een beeld over wat het probleem van de patiënt is en hoe het is veroorzaakt (oorzaak – gevolg).

Nu kan hij een behandeling instellen waarbij verschillende soorten technieken worden toegepast op de noodzakelijk te behandelen structuren. Die behandeling bestaat uit het verbeteren van beweeglijkheid van verschillende soorten structuren, rekening houdend met de oorzaak – gevolg wetmatigheden.

Na de behandeling mag de patiënt zich terug aankleden en volgt de nabespreking waarbij de problematiek met de patiënt wordt besproken. Hierbij gaat het om het waarom de patiënt pijn heeft en wat er in welk tijdsbestek aan te doen. Eventuele oefeningen of rust en voedingsadviezen worden aangereikt. Daarna wordt eventueel een volgende afspraak gemaakt en afgerekend.

BABY’S
Bioritmestoornissen (‘s nachts moeilijk of niet slapen) – huilbaby’s – reflux en krampen (maag en darmen) – slechte beweeglijkheid van de nek – asymmetrie van de schedel – slikstoornissen – huiduitslag – recidiverende oorontstekingen

KINDEREN
Slaapstoornissen – concentratiestoornissen – leerachterstand – motorische achterstand – oorpijn – buikklachten – voedingsallergieën – bedwateren – klachten na blessures – rug – en nekpijn – hoofdpijn

JONGEREN EN VOLWASSENEN
Pijn en/of stijfheid in ledematen – uitstralingspijnen en/of tintelingen in de ledematen – pijn en/of stijfheid van rug, nek, bekken – (recidiverende) sportblessures, verstuikingen – whiplashsyndroom en andere posttraumatische klachten – hoofdpijn – sinusitis – duizeligheid – incontinentieproblemen, blaasontstekingen, gynaecologische problemen – verteringsproblemen zoals zuurbranden, maagpijn, moeilijke vertering van vetten, obstipatie, diarree en algemene buikklachten – slaapstoornissen, vermoeidheidsverschijnselen, concentratieproblemen – kaakgewrichtsproblemen (clicks, arthrose en bewegingsbeperkingen, pijn) geïsoleerd of in relatie tot orthodontische correcties – fibromyalgie en CVS
OUDEREN
Specifieke begeleiding van arthroseklachten – alle andere klachten beschreven bij “volwassenen”

SPORTERS
Preventieve begeleiding van bepaalde vroeger reeds opgelopen blessures – rug en/of nekklachten – blessures aan rug, nek, ledematen – alle andere klachten beschreven bij “volwassenen”

ZWANGERSCHAP – ZWANGERE VROUWEN
Prenatale begeleiding (specifiek naar bekkenproblematiek toe) – carpaal tunnelsyndroom – postnatale begeleiding vanaf twee à drie maanden – alle andere klachten beschreven bij “volwassenen”

Osteopathie wordt gedeeltelijk terugbetaald door de meeste ziekenkassen. Het gaat hier niet om een vergoeding van het RIZIV zoals bij de huisarts, maar om een tegemoetkoming van de mutualiteiten zelf.

Elke ziekenkas bepaalt zelf de regels voor terugbetaling en hierdoor varieert deze tussenkomst nogal van persoon tot persoon. De tussenkomst gaat van 10 Euro per behandeling met een maximum van 5 behandelingen per jaar/per persoon tot 10 behandelingen per gezin/per jaar. De NMBS beperkt de tussenkomst tot 2 behandelingen per jaar.

Indien je over een aanvullende ziekteverzekering van DKV beschikt, wordt nog tot 85% van het resterende bedrag terugbetaald. Bij Helan wordt er sinds 01/01/2024 €12 terugbetaald per consultatie, en dit voor 6 consulten per jaar.

In geval van werkongevallen of aanrijdingen kunnen verzekeringen soms verder tussenkomen. Ook na de hospitalisatie kan osteopathie in aanmerking komen voor terugbetaling door de hospitalisatieverzekering. Elke aanvraag moet hiervoor apart worden aangevraagd en wordt door de verzekering geëvalueerd. Let wel: niet alle aangevraagde dossiers worden goedgekeurd voor terugbetaling.

De prijs voor een consultatie in België varieert tussen de €50 en €110. Een behandeling van 30 minuten kost in de praktijk €60, waarvan een deel wordt terugbetaald via de mutualiteit. Hiervoor ontvangt u na de behandeling een bewijsje welke u kan indienen.

Sinds 2016 kan u naast cash, ook betalen met de kaart of mobiel betalen via de smartphone.

De osteopaat is op die manier opgeleid dat hij “rode vlaggen” herkent. Symptomen waarbij hij rechtstreeks de patiënt verder stuurt voor verdere onderzoeken. Veiligheid staat er hoog in het vaandel.

Indien ik merk dat de behandeling niet aanslaat zal ik u eveneens naar de huisarts, specialist of een andere discipline doorsturen.

Dit is heel erg afhankelijk van uw klachten. We onderscheiden acute en chronische klachten.

Bij acute klachten kunnen we het lichaam meestal reeds in één tot drie behandelingen op het juiste pad terug brengen waarbij u uw klachten terug kwijt bent.

Bij chronisch klachten is het vaak zo dat iets structureel, zoals slijtage, een onderliggende oorzaak is. Hierbij zorgt de osteopaat eerst van stabilisatie van de klachten, waarna er met de patiënt wordt besproken in welke frequentie hij/zij het beste langskomt om de klachten en de eraan gekoppelde pijn onder controle te houden.

STEL UW VRAAG

    Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website.